Cílem přípravek plavání je zdokonalení plaveckých dovedností na výkonnostní úroveň. Přípravky jsou dostupné všem dětem od 1. do 4. ročníků základních škol. Správné zvládnutí plaveckých dovedností na výkonnostní úrovni dává předpoklad všestranného rozvoje nejen pro plavecké, ale i ostatní sporty. Dosažení výkonnostní úrovně plavání je vysokým garantem bezpečnosti při styku s vodním prostředím .
 

 

ZDOKONALOVÁČEK   -   září - listopad 2017

                 V tomto období pouze plavání ve čtvrtky na bazéně v Kopřivnici

zahájení ve čtvrtek 14.9. 2017

              ( Z důvodu opravy bazénu v Novém Jičíně .)

Forma: výuka techniky a vytrvalosti plavání, hry ve vodě, plavání s ploutvemi a také všestranná sportovní příprava.
Věková hranice:
1. - 6. třída ZŠ
Kdy: každý čtvrtek 15.00 - 16.00

Kde:

 Doprava:

krytý bazén v Kopřivnici.

 zajištěna doprava dětí autobusem s pedagogickým doprovodem z vybraných ZŠ NJ takto :

13:50 hod. družina ZŠ NJ Jubilejní

13:55 hod. zastávka autobusu městské hromadné dopravy ul. Dlouhá

14:00 hod. družina ZŠ NJ Tyršova

14:10 hod. odjezd od bazénu do Kopřivnice

16:40 hod. příjezd k bazénu v Novém Jičíně

Kontakní osoba:

Josef Nekl

email: josef.nekl@post.cz

telefon: 606 669 646

Cena kurzu:

 kurz probíhající 1x týdně -  čtvrtky:14.9. - 16.11. 2017 = 550 Kč

V měsíci listopadu 2017 bude Zdokonalováček v úterý i čtvrtek na bazénu v Novém Jičíně/vždy od 15:00 do 16:00 hod. 

Cena dopravy:

Hradí Laguna NJ

Zahájení:

ve čtvrtek 14.9. 2017 

Přihlášení:

- emailem :

josef.nekl@post.cz

(uveďte jméno a datum narození dítěte, uveďte pokud máte zájem o námi organizovanou dopravu dítěte a od které školy )

Josef Nekl - ředitel PŠ